Υπηρεσίες

        ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ      

        Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων   
                      Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων            
                                        Σύσταση - Μετατροπή - Λύση επιχειρήσεων                
                                                Εβδομαδιαία φυσική παρουσία στον πελάτη                      
                                                                   Μηνιαία παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης                      

               ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ          

                                  Μηχανοργάνωση μισθοδοσίας προσωπικού        
    Υπολογισμός μισθοδοσίας         
                                                     Τήρηση υποχρεώσεων πρός ΙΚΑ - ΟΑΕΔ - ΣΕΠΕ                       
                                 Ενημέρωση εργατικής νομοθεσίας                        

                                           ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                   

                           Φορολογική υποστήρηξη και έλεγχος            
                                                                      Σύνταξη και υποβολή φορολ. δηλώσεων επιχειρήσεων                       
                                      Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ - ΦΜΥ          
                                                         Παροχή φορολογικών - επιχειρηματικών συμβουλών             

ΙΔΙΩΤΕΣ                        

                                                      Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων (Ε1)                
                                                       Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ακινήτων (Ε9)                        
                                                                 Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων μισθωμάτων (Ε2  )                          
                                      Υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων                           
               Αιτήσεις επιδομάτων                              
                                                        Ρυθμίσεις οφειλών                                                                           
                                                                               Συμβουλές σε θέματα τεκηρίων και διαβίωσης - ανάλωση κεφαλαίου         
                                                                  Διεκπεραίωση εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες (ΔΟΥ-ΟΑΕΕ-ΙΚΑ)     
                                                                                Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για Έλληνες εξωτερικού                                                                        

                                          Λογιστικό γραφείο ΛΕΤΣΙΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                               ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 90 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ :ΣΟΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ