Λογιστικό γραφείο ΛΕΤΣΙΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 90 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ :ΣΟΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ